Komentář VV k navýšení příspěvků 2022/23

Pro nadcházející sezonu jsme byli nuceni navýšit roční příspěvky o 1.500 Kč. Nikdo z nás z toho nemá radost, nicméně obecně známá situace nám neumožňuje jinou volbu. Už v roce 2020 jsme byli rozhodnuti příspěvky navyšovat, ale vzhledem ke Covidu jsme tento krok odložili, nechtěli jsme zhoršovat už tak nepříjemnou a nejistou situaci. Nyní se už ale tomuto kroku nevyhneme – pokud chceme udržet areál SKK na té úrovni, na kterou jsme zvyklí, pokud chceme mít pro děti zajištěné tréninky a zápasy tak, jako doposud, potřebujeme podpořit financování našeho klubu.

Pro představu pár vybraných položek, u kterých už nyní víme, že nás nákladově zatíží významně víc, než v předchozích letech:

– Spotřeba el.energie – čerpadlo na závlahu hřiště a zejména osvětlení hřiště při podzimních trénincích

– Pronájem UMT v zimním období – cena se jistě bude měnit, hlavním nákladem je osvětlení plochy

– Výdaje na údržbu hrací plochy – celoroční hnojení a 2x ročně ošetření odbornou firmou

– Tréninkové a zápasové vybavení pro týmy

Každoročně získáváme příspěvky od Obce Hovorčovice, nemalé prostředky do klubu plynou z Národní sportovní agentury, byť zde došlo ke značné redukci ve srovnání s předchozím obdobím. Jsme vděční za sponzorské příspěvky, které nám několik jedinců a firem dlouhodobě poskytuje. Členské příspěvky jsou každý rok nejvýznamnější položkou klubového rozpočtu. Děkujeme.

Věříme, že i přes nutné navýšení ročních příspěvků se nám i nadále podaří udržet hovorčovický fotbal dostupný pro všechny děti, které chtějí sportovat a rozvíjet své fotbalové dovednosti v příjemném zázemí našeho klubu.

VV SKK Hovorčovice